044 017 6961 mathias@bilenberg.fi

Mathias Bilenberg

Fullmäktigeledamot och Bildningsnämndens ordförande i Hangö

Vem är jag?

Jag är en småbarnsförälder bosatt i Hangö som har min bakgrund inom sjöfarten. Arbetar för tillfället som produktionsplanerare inom stuveribranchen, men har tidigare arbetat inom både turismen och som företagare i Hangö. Jag känner därför att jag har lätt för att sätta mig in i såväl barnfamiljernas, företagarnas som arbetarnas vardag.

 

Familjen

Sedan tre år tillbaka är jag bosatt i Kapellhamnsområdet tillsammans med min sambo, våra två pojkar som är två, respektive fyra år gamla samt familjens två hundar. Kapellhamnen är också det området där jag spenderat stor del av min tid som barn. Att jag nu bor endast ett stenkast från min mamma, och mina morföräldrar, är något jag värdesätter mycket, också för mina barns skull.

 

Utbildning och yrkeskarriär

Genast efter grundskolan flyttade jag till Åbo för att studera sjöfart, efter att ha tagit grundexamen inom sjöfart följde naturligt ett liv på sjön. Jag har arbetat flera år som styrman och befälhavare inom handelssjöfarten, samtidigt som jag spenderat somrarna i Hangö och tillägnat tiden åt att arbeta inom turismen. Charter- och taxibåtar, guidningar, gästhamn- och caféverksamhet har blivit väldigt bekant för mig genom åren. Att följa utvecklingen av turismen och Östra hamnen genom åren har varit intressant.

Att jag nu arbetar som produktionsplanerare inom stuveribranchen är kanske naturligt för en tidigare sjöman som är bosatt i Hangö. Men jag ser det även som ett sätt att utveckla mig själv och lära mig en ny sida av sjöfarten. Hamnen och sjöfarten är, och kommer att förbli, en stor del av Hangö.

SFP