044 017 6961 [email protected]

Mathias Bilenberg

Fullmäktigeledamot och Bildningsnämndens ordförande i Hangö

Varför jag valde att ställa upp i kommunalvalet?

Det som hjälpte mig att ta beslutet att ställa upp i kommunalvalet 2021 är att det nu är många viktiga beslut för Hangös framtid som kommer att fattas under den närmsta framtiden.

Den kanske viktigaste frågan för mig är hur skolan och småbarnspedagogiken kommer att se ut i Hangö i framtiden. Andra viktiga frågor på agendan för mig är Hangö efter vårdreformen och boendemöjligheter för unga familjer i Hangö.

För att så många som möjligt skall kunna bo och leva i Hangö krävs attraktiva boendemöjligheter, arbetsplatser och en högklassig grundutbildning.

Skolan och småbarnspedagogiken i framtiden.

För mig känns beslutet som togs 2020 att stänga Hangöbyskolan förhastat och ogenomtänkt. Förutom att jag personligen tycker att Hangöbyskolan borde finnas kvar för att säkra en trygg och kvalitativ skolgång för våra barn, så tycker jag att man borde ta sig en ordentlig tankeställare om hur skolan i Hangö skall se ut. Just nu spenderas det stora summor på att konstant renovera centralskolan, en stor skolbyggnad som lider av inomhusluftsproblem och som antagligen fortsättningsvis kommer att vara en pengaslukare.

Därför tycker jag detta utdrag ur SFP:s valprogram: ”Skolan och vägen till och från skolan ska vara trygg för alla. Vi jobbar också för att skolbyggnaderna ska vara i gott skick och sådana att eleverna trivs där.” är väldigt aktuellt i Hangö för tillfället. Nu behöver vi arbeta tillsammans för att hitta en vettig helhetslösning för hur vår skola och småbarnspedagogik skall fungera, både ekonomiskt och socialt, i framtiden.

Vi har fått lite tilläggstid när det gäller just Hangöbyskolan, så låt oss ta tillvara på den och kämpa för att hålla Hangöbyskolorna vid liv. Det är mycket lättare att hålla en liten skola öppen än att nyöppna en redan nedstängd skola!

Bo och leva i Hangö

I debatten talas det väldigt mycket om hur man skall utveckla Östra hamnen och finsidan (eller södra sidan av järnvägen). Det är visserligen viktigt, men sanningen är att med dagens prisutveckling på bostäder, finns det många familjer (och speciellt småbarnsfamiljer) som inte längre har råd att ens drömma om en bostad söder om järnvägen.

Därför är det viktigt att staden aktivt arbetar för att skapa vettiga och attraktiva boendemöjligheter för familjer som vill bo och arbeta i Hangö. Utvecklingen av Lotsgatans område är ett konkret exempel på ett lyckat projekt från stadens sida!

Nästa område som är aktuellt för detta är Hangöbyvägen, vid Skogsnäsvägen. Detta kan bli ett högintressant område för nuvarande och blivande Hangöfamiljer att bosätta sig i. 

 

Arbete och företagsamhet

För att vi skall kunna bo i Hangö krävs arbetsplatser. Arbetsplatser är inte lätta att skapa, därför bör vi i Hangö göra allt som står i vår makt för att behålla de arbetsplatser vi har. Staden bör uppmuntra företagare och industri som vill verka på orten.

Att vara företagare är redan tillräckligt byrokratiskt i Finland, därför tycker jag att kommunen skall göra allt för att minska friktionen så gott det går när det gäller den lokala byråkratin, som t.ex. beslutsprocesser om markanvändning, arrendeavtal eller fastighetsköp.

Varje arbetsplats är viktig, oberoende om det är inom turismen, industrin eller i hamnen!

 

Turismen i Hangö

Turismen, och andrahandsboende, i Hangö är väldigt viktigt för staden. Förutom att turister hämtar resurser till stadens näringsliv och genom det även arbetsplatser. Så måste vi komma ihåg, att en ökad population under sommarhalvåret, skapar bättre förutsättningar för de lokala serviceföretagen. Genom detta får även vi åretruntbor möjligheten att njuta av den service som erbjuds på orten.

Vi skall därför fortsätta att utveckla turismen och välkomna andrahandsboende i staden så mycket det går. Hangö som besöksort är, och kommer fortsättningsvis att vara, en viktig del av stadens stora fördelar.

Hamnen och sjöfart

Största delen av arbetsplatserna i staden kretsar – direkt, eller indirekt – kring hamnen, sjöfart och transport. Hangö hamn är såtillvida kanske den viktigaste grunden staden har att stå på.

Hamnen har utvecklats mycket de senaste åren, men jag ser det fortsättningsvis som en viktig del av stadens arbete att främja utveckligen av hamnen ytterligare.

Man bör komma ihåg att Hamnen hela tiden arbetar i en lätt motvind, där staten arbetar för att bygga stor infrastruktur och centralisera Finlands hamnverksamhet till landets största hamnar. Därför är det väldigt viktigt att Hangö inte hamnar på efterkälken när det gäller utvecklingen av hamnen.

SFP