044 017 6961 mathias@bilenberg.fi

Mathias Bilenberg

Fullmäktigeledamot och Bildningsnämndens ordförande i Hangö

Varför SFP?

Jag är säker på att inget parti motsvarar allt det en människa står för. Tror inte att någon politiker i SFP står för allt vad som står i partiprogrammet. Med det sagt, så finns det för min del inget annat parti som jag kan tänka mig att ställa upp för. Kanske främst för att det är det enda partiet, som iaf i praktiken, arbetar aktivt för svenskans ställning i Finland. Ett tvåspråkigt samhälle är för mig den viktigaste hörnstenen när det kommer till all politik i Finland och det känns som att den frågan är ännu viktigare i ett samhälle som Hangö, där språkfördelningen är så jämn som den är.

 

Politiken inför kommunalvalet 2021

När jag blev tillfrågad att ställa upp i kommunalvalet 2021 så var det kanske främst SFP:s valprogram som fick mig att ge mig in i politiken. Att man väljer att lyfta fram skola och utbildning så starkt i valprogrammet är något som jag känner att jag vill representera, att jag vill arbeta för! Med skolstängningar och omstruktureringar i skolnätet bakom dörren, känner jag att det är viktigt att småbarnsfamiljerna har representanter med rätt värderingar i stadens beslutande organ.

SFP framhäver också företagaren och rätten att lyckas, både i partiprogrammet och valprogrammet inför kommunalvalet 2021. I Hangö är varje arbetsplats otroligt viktig. För att vi alla skall kunna sysselsätta oss, och ha en arbetsplats som både kan försörja oss och kan få oss att trivas med vardagen, behövs småföretagarna.

I ett samhälle skall alla ha rätten att känna sig trygga, oberoende om man är pensionär, ungdom eller någon med funktionsvariation. Grunden till detta ligger i en stabil ekonomi, och för att vi skall klara av att upprätthålla en stabil ekonomi är arbetsplatser och företagsamhet en nödvändighet. Ifall vi inte har en arbetsför befolkning i Hangö så klarar vi inte heller av att ta hand om dem som behöver det.

 

SFP