044 017 6961 mathias@bilenberg.fi

I våras ansåg en klar majoritet att av fullmäktige att Centralskolan är en byggnad som inte behöver skyddas. Detta är något som även jag själ skriver under. Men detta är något som statliga NTM-centralen är felaktigt. Själv tycker jag att byggnaden under inga som helst omständigheter skall vara skyddad.
Mina motiveringar till denna åsikt är klara.

  • Att skydda byggnaden gör det otroligt svårt att i framtiden göra ändringar på byggnaden och dess användningsändamål.
  • Skolan är dyr att underhålla och kräver stora pengar i renoveringar, en skyddad byggnad kräver betydligt mycket mera resurser att underhålla än en byggnad som inte är skyddsmärkt.
  • Det finns inget som säger att denna skolbyggnad är ändamålsenlig i framtiden, vill staden då sitta med en skyddad byggnad som man tvingas behålla?

Kommer byggnaden alltid att användas som den används idag

Som situationen ser ut idag, så tycker jag att staden skall hålla alla dörrar öppna när det kommer till användningen av alla byggnader som i huvudsak används till bildningsändamål. Detta gäller alla daghem, förskolor och skolor. Vi bör vara beredda på att i framtiden använda byggnaderna på annat sätt än de används idag. Att centralskolan skulle vara skyddad kan ställa till med stora problem om man i framtiden skulle behöva göra renoveringar för att ändra användningsområdet från vad det är idag.

Underhållet blir mer byråkratiskt och dyrare

Alla som någon gång haft med renoveringen av en skyddsmärkt byggnad att göra kan säga de samma: att renovera och underhålla en skyddad byggnad är betydligt mer tidskrävande och kostar betydligt mycket mer än om den inte är skyddsmärkt. Varje liten ändring som skall göras kräver byråkratiska processer och granskningar. Om man tycker att skolfastigheterna i Hangö är har dyra underhållskostnader, skall man vara medveten att den här skyddsmärkningen är något som påverkar dessa kostnader märkbart!

Vad för framtiden med sig?

Igen vet vad framtiden hämtar med sig. Och ingen kan säga att centralskolan som byggnad är ändamålsenlig för samma typ av verksamhet i framtiden. Det enda vi vet med säkerhet att kraven på byggnaderna kommer att förändras i framtiden, det kan handla om att flera av bildningsväsendets aktiviteter behöver flytta in under samma tak, eller att kraven på skolbyggnader ändrar i framtiden. Skolan förändras, elevantalet förändras, förskolan genomgår en förändring – alla dessa kommer att fortsätta förändras även i framtiden. Och vi i Hangö får inte lägga oss själv i offside genom att blint godkänna den här skyddsbeteckningen.


Jag kommer att arbeta för att den här byggnaden inte skall skyddas, och för stadens bästa hoppas jag att så många andra som möjligt väljer att göra allt för att gå emot NTM-centralens krav på att skydda centralskolan.

Läs mer om NTM-centralens krav här på Svenska YLE