044 017 6961 mathias@bilenberg.fi

I Facebookgruppen Hangö kuntavaalit – Hangö kommunalval 2021 gick en diskussion hårt angående att stadsstyrelsen röstade ner förslaget om att bygga en bro över järnvägen i Hangö norra.

Detta är helt klart en fråga som delar både invånarna och kommunalvalskandidatera, inte bara i två, utan flera läger. Därför tänkte jag ge min syn på saken efter vad som framkommit i diskussionen.

I princip stöder jag iniativet om att en flerplansövergång skulle vara den bästa lösningen för järnvägsövergången i Hangö norra. Däremot kan jag inte påstå ett jag personligen tycker att en bro på den nuvarande platsen är den bästa lösningen.

Järnvägsövergången är livligt trafikerad av både lätt trafik och tung trafik till hamnen. Min frågeställning blir då, är man tvungen att styra all trafik till samma järnvägskorsning, eller är det möjligt att skilja på den lätta- och tunga trafiken? Själv anser jag att en underfart öster om kexen skulle vara det vettigaste alternativet ifall man väljer att ändra på trafikarrangemangen.

Ifall det gäller att skilja på den lätta- och tunga trafiken, kan den tunga trafiken då styras via underfarten vid Hemming Elfings väg, som det finns flera olika alternativ på hur det kunde lösas.

Jag anser att det var rätt beslut att inte ta beslutet att bygga en bro i detta skede, utan det beslutet hade varit förhastat och ogenomtänkt. Eftersom övergången är i så flitig användning av olika typer av trafik borde man definitivt lägga ner mer tid på att utreda alla möjligheter för att förbättra övergången innan ett beslut fattas.

Mitt svar i diskussionen:

Periaatteessa sama mieltä, tasoristeys ei kuulu kaupunkialueelle!

Mutta onkohan kuitenkin järkevä tyytyä ensimmäinen ratkaisuun? Mikäli olen ymmärtänyt asian oikein, niin tämä siltavaihtoehto on yritetty viedä läpi, enemmän tai vähemmän, väkisin. Mielestäni tämä todistaa myös valtion asenne: ”valtio maksaa puolet, jos tehdään nopea ratkaisu”.

Eli tällä aikataululla muita vaihtoehtoja ei ole varmasti pohdittu kunnolla. Esimerkiksi alikulku Keksin itäpuolelta olisi mielestäni paljon parempi vaihtoehto, kun silta nykyisellä paikalla! Tällä voi myös pohtia, onko pakko yhdistä kevyt ja raskas liikenne samassa risteyspaikassa.

Mielestäni, täällä olisi paljon selvitettävä, ja vaikka kustannustehokkuus on tärkeä asia, niin onhan tällä paljon muitakin asioita joka pitäisi ottaa huomioon ennen kun lopullista päätöstä tehdään.

Yles artikel om stadsstyrelsens beslut hittar du här